Co to jest nemopilots.com

NemoPilots to platforma w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service), oferująca pełną gamę rozwiązań do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami usług morskich i stacjami pilotowymi.

Ponieważ mamy do czynienia z narzędziem webowym, platforma jest dostępna przez 24 godziny na dobę, z dowolnego komputera, tabletu czy telefonu połączonego z Internetem. Każdy użytkownik platformy posiada dostęp do innych obszarów programu w zależności od jego profilu. Na przykład, koordynatorzy ruchu mają dostęp do AIS – bazy danych statków czy danych dotyczących zapowiedzianych manewrów; firma doradcza posiada dostęp jedynie do danych ważnych z punktu widzenia księgowości; natomiast osoby odpowiedzialne ze serwisowanie jednostek pływających, do informacji na temat zużycia, napraw i konserwacji zapobiegawczej.

Nemopilots.com to rozwinięta wersja naszego stacjonarnego oprogramowania ERP NemoPilots, dlatego oferuje gwarancję popartą ponad piętnastoletnim funkcjonowaniem dla ponad tysiąca użytkowników, wśród których znajdziemy pilotów morskich, koordynatorów, kapitanów, marynarzy, kadrę zarządzającą wysokiego szczebla, personel administracyjny oraz zewnętrznych doradców.

Nemopilots.com posiada certyfikat ISO 20000. Kluczowy personel nemopilots.com uzyskał również certyfikat ITIL. Jest to gwarancją przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, dostępności oraz ciągłości działania na etapie tworzenia, uruchamiania i eksploatacji produktu.